Ekoskola

Rīgas 69.vidusskolai piešķirts Latvijas EKOSKOLAS nosaukums

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz pat augstskolām.

Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā, tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās, rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolu programmas ietvaros Vides izglītības fonds šobrīd īsteno arī vairākas vides izglītības aktivitātes un kampaņas, kā piemēram, Ekoskolu vasaras un ziemas forumus un Globālo Rīcības dienu.

Aicinām dalīties ar pozitīviem stāstiem, ieteikumiem un idejām mūsu darbības pilnveidei Ekoskolas e-pastā: ekor69vsk@gmail.com

Rīgas 69.vidusskola Ekoskolu programmā darbojas kopš 2013./2014.māc.g.

2019./2020.m.g. tēma – “Enerģija”

Plašāk par Ekoskolas darbību skatīt šeit: Ekoskola

Veiksmīgai Ekoskolas darbības nodrošināšani skolā darbojas Ekopadome: