Noskaidroti Gada balvas 2019 laureāti

Mācību gada nogalē īpašā ceremonijā suminājām šī gada labākos, izcilākos, čaklākos un tos, kuri devuši īpašu ieguldījumu mūsu skolas attīstībā. Sveicam un lepojamies ar mūsu Gada balvas 2019 laureātiem! Un šeit arī viņi:

Gada pirmklasniece – Estere Dukaļska (1.a)

Gada sākumskolēns – Rūdolfs Pilāns (4.b)

Gada lepnums – Kristaps Naglis (12.b)

Gada sportists – Ralfs Dauksts (8.a)

Gada aktīvisti – Skolēnu padomes un Ekopadomes jaunieši

Gada skolēnu simpātija – ģeogrāfijas skolotājs Toms Krūmiņš

Gada pasākums – pārgājiens “Baltā kāpa” (skolotāja Dace Purvaine)

Gada čaklākais darbinieks – Viktorija Smirnova

Gada atbalstītājs/vecāks – Didzis Ragainis

Gada balva par ilggadēju darbu skolā – Staņislavs Klismets

Paldies visiem, kas palīdzēja radīt šo skaisto un emocionālo pasākumu – direktores vietniecei mācību darbā Kristīnei Bringmanei, pasākuma vadītājām Lindai un Betijai (8.a), dziedātājai Rūtai (4.a) un vijolniecei Līvijai (2.b), māksliniecei Idai Visnapei, kā arī instrumentālā ansambļa dalībniecēm Katrīnai un Martai (12.b).