Velniņiem pa pēdām

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 30. novembrī 1.klašu skolēniem bija iespēja iejusties aktieru lomā, iepazīstot R.Blaumaņa pasaku “Velniņi”. Skolēni kopā ar vadītāju lasīja pasaku, tērpās maskās un veidoja izrādi, tādējādi ieklausoties daiļdarba valodā, izjūtot tās ritmu, attīstot tēlaino domāšanu un pašizpausmes prasmes kā literārā darba interpretētājiem.