Vaska krītiņu noslēpumi

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros šajā nedēļā sākās nodarbības sākumskolas skolēniem pasākumu ciklā “Mazais prātnieks”. Pirmajā nodarbībā skolēni kopā ar skolotājām Ludmilu Suško un Solvitu Skudrīti noskaidroja, ka mākslas stundās tik bieži lietotos vaska krītiņus iespējams izmantot ne tikai zīmēšanai. Daži eksperimenti, nedaudz radošas pieejas un – var tapt izcils mākslas darbs!