Urrāāāā! Zaļais karogs ir mūsu!

14. septembrī Latvijas nacionālajā bibliotēkā tika piešķirti apbalvojumi Latvijas Ekoskolām, kuras sveica gan Starptautiskā Vides izglītības fonda vadītājs Daniel Schaffer, gan žūrijas pārstāvji no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības komisijas un biedrības “homo ecos”. Starp 20 skolām, kas saņēma pirmo reizi prestižo Zaļā karoga apbalvojumu par aktīvu darbu vides izglītībā un apkārtējās vides aizsardzībā, bijām arī mēs – Rīgas 69.vidusskola. Kopumā apbalvotas 190 izglītības iestādes, 134 skolām saņemot Starptautisko Zaļo Karogu, bet 56 skolām – Latvijas Ekoskolas sertifikātu.
Mūsu skola  Ekoskolu programmā darbojas jau sesto gadu. Par ieguldīto darbu sakām lielu paldies gan skolotājai Inai Jukēvicai, kura ar savu enerģiju un entuziasmu uzsāka aktīvu dalību Ekoskolu programmā, gan skolotājai Inārai Zēveltei, gan visiem pedagogiem skolā, kuri mācību un ārpusstundu procesā aktīvi iesaista skolēnus vides jautājumos, kā arī vecākiem par atbalstu. Bet vislielākais paldies čaklajiem un aktīvajiem skolēniem, kuri ar mirdzošām acīm, idejām un iniciatīvu attīsta savu skolu videi draudzīgā virzienā. „Ne tas karogs ir tas, par ko mēs tā cīnāmies visu gadu dienu no dienas. Tā ir pasaule mums apkārt. Bet tomēr, paņemot beidzot to karogu rokās, tu saproti – mēs laikam darām kaut ko pareizi,” teica Terēze (12.kl.) pēc apbalvošanas ceremonijas un Katrīna (12.kl.) piebilst :„Gandarījuma sajūta, iegūstot Zaļo karogu, ir neaprakstāmi liela. Karogs ir apliecinājums tam, ka mēs to spējam. Spējam paveikt to, kas sākumā šķita tik pat kā neiespējams.” Skolas Ekopadomes prezidente Marta (12.kl.) pēc apbalvošanas ceremonijas pauž savas emocijas: “Zaļais karogs ir kā apliecinājums, ka virzāmies uz pareizo pusi un esam pamanīti. Tas motivē un liek mums attīstīties, vairot “zaļo” sev apkārt un nepamest iesākto.” Apziņa, ka vairāk nekā 51 000 skolu visā pasaulē iesaista vides attīstībā savus skolēnus, kas jau šodien uzdrīkstas dzīvot savādāk, lai rīt pasaule būtu labāka, dod prieku un enerģiju arī pašiem pedagogiem darboties vertikāli izglītības ilgtspējīgā attīstībā.