Sniegs + pulkstenis = ?

Šodien, 3.martā, projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai” ietvaros turpinājās atklāto stundu vērošana. Pie 1.a klases skolēniem mājturības stundā viesojās skolotājas un 1.a klases audzinātājas Guntas Želninas kolēģi. Pēc vērotās stundas, analizējot tās norisi, skolotāji secināja, ka, izmantojot stundā dažādu domāšanas līmeņa uzdevumus, apvienojot tos ar praktisko darbību, skolēniem nav laika garlaikoties un domāt par blēņām. Vienlaikus padarītā darba rezultāts ir lielisks. Paldies skolotājai par aizraujošo stundu, kas lika bērniem domāt, vērot, salīdzināt, analizēt, patstāvīgi darboties, vērtēt un novērtēt.