Šmita teleskops un degošs gurķis

Fizika, ķīmija, astronomija…… Ar šo mācību priekšmetu aizraujošajiem tematiem 6.klašu skolēni iepazīsies nākamajos mācību gados. Tāpēc ir vērts jau tagad nedaudz izbaudīt to, ko ietver šīs dabaszinātnes. 29.aprīlī ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 6.a klase apmeklēja Baldones observatoriju. Skolēni apskatīja Šmita teleskopu – lielāko Baltijā un 12to lielāko pasaulē, virtuāli paceļoja kosmosa tālēs, piedalījās fizikas un ķīmijas eksperimentos. Putu vulkāns, krāsainu šķīdumu radīšana, liesmojošs galds un degošs gurķis – kā un kāpēc tas notiek – to visu bija iespēja izzināt šajā nodarbībā.