Par nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas ielā 11A (iznomājamā jumta platība 12 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 093 2156 001, nomas līgumu.

04.11.2019. Rīgas 69. vidusskola  noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas ielā 11A (iznomājamā platība 12 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 093 2156 001,  nomas līgumu ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, reģistrācijas Nr. LV50003050931, nomas maksa  – EUR 363,05 mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2025.