Novēlējumi Latvijai

Gatavojoties valsts svētkiem, šodien, 8.novembrī, skola ieguvusi vēl vienu “svētku tērpu” – 2.stāva vestibilu rotā vēstures stundās darinātie novēlējumi Latvijai simtgades svētkos. Paldies skolotājai Lindai Pilānei un skolēniem!