Maģiskās rūtis asina prātus sākumskolēniem

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā”ietvaros nodarbībās “Mazais prātnieks” skolēni “cīnījās” ar maģiskajām rūtiņām un figūrām, spēlēja matemātiskas spēles un sdinšjs prātu, domājot atbildes atjautības uzdevumiem. Pateicoties skolotāju Guntas Želninas un Vinetas Alksnes uzmundrinājumiem, “mazie prātnieki” ar uzdevumiem tika galā ļoti labi. Vai arī jūs to varētu?