Lieldienu atskaņas sporta stundās

Katrs Rīgas 69. pamatskolas skolēns Lieldienas pavadīja dažādās aktivitātēs kopā ar savu ģimeni. Taču mūsu skolā tās turpinājās vēl šonedēļ, jo pirmklasnieki kopā ar 9.klases skolēniem Lieldienu aktivitātes turpināja sporta stundu laikā. Mazajiem un lielajiem kopā bija jāveic 8 dažādas sportiskas aktivitātes un viena – savu zināšanu pārbaudei klasē. Skolēni lasīja un visi kopā izprata uzdevumu, rēķināja, ripināja, meta, lēca, grieza apli un auklu, skaitīja punktus un radīja prieku sev un citiem. Šoreiz skolotāji bija tikai vērotāji un padomdevēji, bet pirmklasnieku vadību uzņēmās lielie – devītklasnieki. Vislielāko sajūsmu radīja aktivitāte, kurā 1.klases skolēni sacentās pret 9.klases skolēniem. Ja uzvarēja pirmklasnieki, uzvaras gaviles atskanēja visā skolas teritorijā. Kad bija veikti visi uzdevumi, katrs pirmklasnieks skolas teritorijā sameklēja apslēpto Lieldienu olu ar uzdevumu. Prieks par kopā pavadīto laiku bija visiem! Paldies klašu audzinātājām Daigai Apsei, Solveigai Kotānei-Daukstei, sporta skolotājiem Dacei Purvainei un Mārtiņam Pluģim.