Lepojamies ar radošiem skolēniem!

Šodien, 30.oktobrī, no izstādes “Putnu salidojums. Rudens” skolā atgriezās mūsu vizuālās mākslas pulciņa skolēnu darinātie putni. Atgriezās kopā ar Pateicības rakstiem par piedalīšanos salidojumā. Vēlreiz paldies mūsu radošajiem skolēniem un skolotājai Ingai!