Jauns gads, jauni izaicinājumi

Kad aizvadīti visi svētki, laiks ķerties atkal pie darbiem. Kamēr skolēni vēl bauda ziemas brīvlaiku, skolotāji sēžas skolas solos, lai papildinātu zināšanas par atgriezeniskās saites veidiem un paņēmieniem RIIMC projekta “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanā” ietvaros un skolas metodiskā darba tēmas “Efektīva mācību stunda” realizācijā. Paldies lektorei – Mārupes vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā Sanitai Zvejai par daudzpusīgo ieskatu un izpratnes veidošanu par jēgpilnas atgriezeniskās saites nozīmi skolēnu kompetenču pilnveidē un tālākā izaugsmē mācību satura un dzīvesprasmju apguvē.

Vairāk par projektu lasi šeit