Vides pētnieki

Pulciņa vadītājs Ilmārs Jargans

Zaļā domāšana un pieeja ir kļuvusi par neatņemamu mūsdienu nepieciešamību, kas tiek nostiprināta gan ar masu komunikācijas un izglītošanas palīdzību, gan dažādu saistošo normatīvo dokumentu veidā – starptautiskā, ES, valsts un pašvaldību līmenī.

Neapšaubāmi, pie zaļās domāšanas pieder attieksmes maiņa arī pret sevi : veselīgi uztura paradumi, izpratne par vielmaiņu, par profilaktiski lietojamajiem ārstniecības augiem un citiem dabas produktiem. Bet visa pamatā ir zināšanas un prasmes – lai aizsargātu un saudzētu, ir jāpazīst un jāzina, kā palīdzēt vai vismaz nekaitēt.

Programma paredzēta 5. – 9.klašu skolēniem. Tā piedāvā – iemācīt pazīt augus, putnus un citus dzīvniekus, kukaiņus, sēnes savā apkārtnē, kuri ir aizsargājami vai kuriem ir īpaša nozīme cilvēka dzīvē.

Sniegt izpratni un iemaņas par dabai draudzīgas vides veidošanu pilsētā, vienlaikus mainot domāšanu no patērnieciskas uz radošu un ilgtspēju nodrošinošu.