Vides pētnieki

Pulciņa vadītāja Solveiga Kotāne-Daukste

Interešu izglītības pulciņš „Vides pētnieki” sniedz 5.-9.klašu skolēniem iespējas  neformālā mācību vidē pilnveidot zināšanas vides jautājumos, aktīvi un radoši līdzdarboties vides problēmu novēršanā, sadarbībā ar citiem attīstīt sociālās prasmes, kā arī apgūt pētnieciskās prasmes, kas ir ļoti svarīgs  mūsdienu  mācību procesa uzdevums, jo būtisks ir nevis  iegūto zināšanu daudzums, bet gan prasme tās lietot dažādās situācijās gan skolā, gan ikdienas dzīvē. Mūsdienās nozīmīgākas ir kļuvušas personības spējas ātri orientēties mainīgajā pasaulē, izmantojot mācību procesā iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī radošas pašattīstības iespējas. Prasme analizēt, vērtēt, eksperimentēt kļūst par noteicošām visās darbības sfērās, arī mācību procesā. Skolēns no mācību procesa objekta kļūst par tā subjektu, par pētnieku, kurš pats atklāj sev svarīgas zināšanas.

Mērķis –  dot iespēju skolēniem apgūt zināšanas, vērtību izpratni, veidot attieksmes, prasmes un iemaņas, lai tie spētu analizēt situācijas un savu rīcību, kā arī pieņemt lēmumus, kuri nodrošina vides saglabāšanu un tās kvalitātes uzlabošanu.