Gūstam pieredzi Ekoskolu Ziemas forumā

No 22.-24.februārim notika Vides izglītības fonda organizēts Ekoskolu Ziemas forums Valmierā, kurā piedalījās mūsu skolas skolēni Gita Evelīna Reinfelde (9.a), Kārlis Poudžiunas (7.a) un skolotāja Solveiga Kotāne-Daukste. Savukārt jau vairākos Ekoskolu forumos uzkrātā pieredze Martai Livzeniecei un Terēzei Brencei (12.b) šajā forumā deva iespēju darboties brīvprātīgo statusā kā skolēnu grupu vadītājām. Trīs dienu programmā bija iekļautas izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, pieredzes apmaiņas sesijas, atraktīvi komandu uzdevumi un saliedēšanās aktivitātes, kam ir būtiska loma skolu sadarbības veicināšanā. Kopīgajos pasākumos tika runāts par tādām globāli aktuālām tēmām kā klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Izglītojošās nodarbībās dažādi praktiski, ikdienai pietuvināti temati palīdzēja dalībniekiem izprast nozīmīgus vides jautājumus un savas iespējas ilgtspējīgai vides resursu izmantošanai – zivju resursi Baltijas jūrā, dabiskās pļavas un uzturā lietojamie pļavas augi, atkritumu samazināšanas iespējas. Nodarbības vadīja pārstāvji no Latvijas Universitātes, Pasaules Dabas fonda, Latvijas Entomologu biedrības, Vides risinājumu institūta, biedrības “Zaļā brīvība”, SIA “ZAAO”/ Dabas un tehnoloģiju parka “URDA”, Energoefektivitātes centra Elektrum, Latvijas Debašu asociācijas “Quo Tu domā”, beziepakojuma preču veikala “Burka” un citi. Forums noslēdzās ar došanos kopīgā demonstrācijā pa Valmieras ielām ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību klimata pārmaiņām un aicināt uz rīcību klimata pārmaiņu novēršanai.