Esam informācijas sistēmas “Alise” bibliotēku saimē

Pirmajā skolas nedēļā skolas bibliotēkas ierastajam klusumam pievienojusies īpaša skaņa – svītru koda lasītāja pīkstēšana (gluži kā veikalā!), kas  uzskaita skolēnu saņemtās grāmatas. Tas šogad jaunums, bet tā vēsture aizsākās jau pagājušajā mācību gadā, kad skola pievienojās bibliotēku informācijas sistēmai “Alise”. Kopš tā laika uzskaitītas visas bibliotēkā esošās grāmatas un katrai no tām piešķirts svītru kods. Tagad katram skolēnam ir automatizēta lasītāja kartīte, kas piesaistīta lietotāju datu bāzei sistēmā. Liels paldies par ieguldīto darbu bibliotēkas modernizācijā bibliotekārēm Daigai Apsei un Gitai Brakšai, kā arī čaklajiem palīgiem vasaras periodā – skolotājām Liene Krauzei, Daigai Akmentiņai, Ivetai Hvesko un Astrai Neilandei.