Diedziņš pie diedziņa…

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Rīgas 69.vidusskolā regulāri notiek aizraujošas, izzinošas un kompetencēs balstītas nodarbības “Mazais prātnieks”.  Šoreiz mazie prātnieki iepazina dzijas tapšanas procesu un tās dažādos veidus, kā arī apguva aušanas pamatus. Un tā – diedziņš pie diedziņa un lellīte gatava! Paldies skolotājām Ludmilai un Solvitai, kas palīdzēja dažkārt nepaklausīgos dzijas kamolus savaldīt, lai visiem būtu prieks par darba procesu un tā gala iznākumu!