Attīstot pašvadības, domāšanas un mācīšanās prasmes

5.februārī aizraujoša un interesanta starpdisciplināra stunda – sports un matemātika – notika 1.b klases skolēniem, ietverot caurviju prasmes, kas palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar dažādiem domāšanas un mācīšanās paņēmieniem. 1.b klases skolēni stiprināja jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi sporta stundā, kas bija apvienota ar matemātiku. Skolēni veica dažādus sporta vingrinājumus, ko caurvija matemātikas uzdevumi, attīstot pašvadības, domāšanas un mācīšanās prasmes.