Ārpus ierastā

Pagājušajā nedēļā meža ekspedīcijā Ropažos pabija 6.b klase. Šodien, 19.septembrī, ar meža ekosistēmu Tomē iepazinās 6.a klase (kl.audz. Daiga Apse). Daba parūpējās par lieliskiem laikapstākļiem, lai mežā pavadītā diena paliktu atmiņā, bet uzkrātās zināšanas noderētu, veidojot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Lieliska mācībstunda ārpus ierastā. Paldies LVM par iespēju piedalīties meža ekspedīcijā. Savukārt 6.a klase saka paldies šoferītim Vladislavam un līdzbraucējiem – skolotājai Regīnai Šilterei, vecākiem – Anitai Streikmanei un Vizmai Butulei.