Apdzīvojam Zaļo klasi

Iesākot jauno mācību gadu, Zinību dienā skolas iekšpagalmā svinīgi atklājām āra izglītībasZaļo klasi. Prieks, ka tā cītīgi tiek izmantota. Pateicoties siltajam laikam, šeit notikušas gan 1.klašu adaptācijas laika neformālās mācību stundas, gan mājturības un sporta stundas, kā arī ārpusstundu nodarbības un Skolēnu padomes aktivitātes. Lai turpmāk aizraujošas un izzinošas mācības ikvienam, izmantojot āra izglītības stundas lieliskā vidē skolēnu kompetenču pilnveidei!