A B C

Vai atceraties, kāda bija jūsu pirmā ābece? Bieza, plāna, krāsaina? Ar zaķi vai gaili uz vāka? Mūsu skolas pirmklasniekiem no Ābeces vāka uzsmaida Zīļuks, kas 1.martā visus “pirmīšus” aicināja skolas aktu zālē uz Ābeces svētkiem, kurbija iespēja izrādīt savu lasītprasmi un kopīgi padziedāt. Savukārt 4.klašu skolēni 10 stacijās gaidīja mazākos skolas biedrus, lai pārbaudītu, kurš ātrāk atmin mīklu, kurš atrod pazudušos burtus un veikli tiek galā ar lasīšanu saistītiem uzdevumiem. Pēc pasākuma skolēnus klasē gaidīja kliņģeris A un kliņģeris B – katrai klasei savs, bet vienlīdz gards. Lai veicas grāmatu lasīšanā un zinību krāšanā!