Vasaras ceļojums brīnumzemē

Šodien ar sportiskām aktivitātēm un sertifikātu izsniegšanu noslēdzās topošo pirmklasnieku ceļojums burtu, skaitļu, dabas un sporta brīnumzemē. Paldies vecākiem un mazajiem pirmklasniekiem, kas nenobijās no lielā karstuma un peidalījās nodarbībās. Paldies arī skolotājām Guntai Želninai un Vinetai Alksnei, kas organizēja ceļojumu brīnumzemē, kā arī sporta aktivitāšu gatavotājiem un norises veidotājiem – sporta skolotājiem Dacei Purvainei, Lienei Krauzei, Arnim Daukstam un Mārtiņam Pluģim, absolventiem Rihardam un Ģirtam, kā arī 9.a un 5.b klases skolēniem Ralfam un Linardam. Uz tikšanos septembrī!