Uz redzēšanos, skola!

13.jūnijs Rīgas 69.vidusskolā bija svētki ne tikai 9.klases skolēniem. Šajā dienā pēdējā kopābūšana skolas sienās arī mūsu 12.klases lieliskajiem jauniešiem. Jā! Viņi tiešām ir lieliski! Ar viņu atbalstu un iesaistīšanos Ekoskolas norisēs, Skolēnu padomē un daudzās jo daudzās skolas aktivitātēs mūsu visu skolas ikdiena ir bijusi piepildīta. Svētku brīdī absolventus sveica skolas direktore Ija Lasmane, direktores vietniece izglītības jomā Kristīne Bringmane un klases audzinātājs Arnis Dauksts, kura “aprūpē” šie skolēni bija kopš 5.klases. Skolas veltes un pateicības vārdus par ieguldījumu skolas attīstībā saņēma ikviens no viņiem, tomēr īpaši jāuzteic 3 skolēni, kas šogad saņēma Rīgas domes Pateicības rakstus par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās. Un tie ir Kristaps, Katrīna un Terēze. Savukārt Kristaps saņēma arī izglītības un zinātnes ministres I.Šuplinskas un finanšu ministra J.Reira Pateicību kā simtgades izcilnieks. Svētki izskanējuši. Tagad katram no viņiem jauns dzīvesceļš priekšā. Lai mērķtiecība, alkas pēc jaunām zināšanām un radošums ir jauniešu sabiedrotie arī turpmāk!