Struktūra

Skolēnu padome

Rīgas 69.vidusskolas Skolēnu padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Skolēnu padome līdzdarbojas Rīgas 69.vidusskolas darba organizēšanā.

Skolēnu padomi veido skolēni no 5. -9.klasei, lai pārstāvētu un aizstāvētu visu skolas skolēnu intereses un sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.

Skolēnu Padome 2019

Skolēnu padomes struktūra: