Skolēnu padomes pārstāves piedalās RSD konferencē

5.decembrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas skolēnu domes organizētajā konferencē “Pašpārvalde skolā: pieredze un iespējas” piedalījās mūsu Skolēnu padomes prezidente Patrīcija, Anete un skolas direktore Ija Grosmane, kas šogad konsultē Skolēnu padomes jauniešus. Jaunieši uzzināja par projekta Skola 2030 aktualitātēm, uzklausīja citu skolu jauniešu pieredzi projektu īstenošanā, iesaistījās darba grupās. Mūsu meitenes darbojās kopā ar Raunas vidusskolas direktoru Edgaru Plētienu un Justīni Buliņu grupā “Kā varam iesaistīties mācību darbā? Pieredze un iespējas”. Savukārt konsultanti strādāja grupā “Konsultants – atbalsts skolēnu līdzdalībai. Pieredze un iespējas”. Pirms tikties ar pārējiem Skolas padomes jauniešiem, katra no dalībniecēm formulēs 3 galvenās atziņas pēc konferences: *Es šodien iemācījos/ uzzināju… *Citiem es izstāstīšu… *Turpmāk es… Mēs par sadarbību un atbildību!