Skolas personāls

Administrācija:

Direktore

Ija Lasmane

 

Direktores vietnieces izglītības jomā:

Ārija Vicinska

Kristīne Bringmane

 

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā:

Staņislavs Klismets

 

Lietvedības pārzine

Sanita Smirnova

 

Pedagoģisko darbinieku saraksts 2018./2019.m.g.

  Uzvārds Vārds Mācību priekšmets Audzināmā klase
      Akmentiņa      Daiga       matemātika  
      Alksne     Vineta      sākumskolas mācību priekšmeti, speciālais pedagogs     4.b
      Apse     Daiga       latviešu val.,bibliotekāre     6.a
      Apsīte     Žanete       mūzika     8.a
     Paukštello   Renārs      informātika  
      Bringmane     Kristīne      latv.val.  
      Bumbiere     Daina      logopēds  
      Dauksts     Arnis     bioloģija, sports     12.b
      Zosāre     Ilze      sākumskolas mācību priekšmeti      1.b
      Gaiķis     Jānis      mājturība un tehnoloģijas  
      Gosa     Vita      sākumskolas mācību priekšmeti     2.a
      Graumane     Zenta       matemātika  
      Grāve     Aelita       mūzika  
      Hvesko     Iveta pagarinātā dienas grupa,pedagoga palīgs  
      Jēkabsone     Monta       angļu val.      6.b
      Kotāne Daukste     Solveiga       mājturība un tehnoloģijas  
      Krūmiņš     Toms       ģeogrāfija  
      Mačuka     Inga       sākumskolas mācību priekšmeti     2.b
      Neilande     Astra       pagarinātā dienas grupa  
      Pilāne     Linda       Latvijas vēsture,pasaules  vēsture,kulturoloģija,vizuālā māksla      5.b
      Pluģis     Mārtiņš       sports      5.a
      Purvaine     Dace       sports     7.a
      Saveļjeva     Zoja       krievu val.  
      Skudrīte     Solvita       sākumskolas mācību priekšmeti     3.b
      Suško     Ludmila       sākumskolas mācību priekšmeti     3.a
      Šiltere     Regīna       fizika  
      Šube     Anita       latviešu val.     9.a
      Krauze     Liene       sports  
      Vicinska     Ārija       angļu val.  
      Zaica     Irēna       sociālās zinības  
  Fišere Elza      ķīmija  
      Želnina     Gunta       sākumskolas mācību priekšmeti, angļu val.     4.a
      Žemaite     Inese     sākumskolas mācību priekšmeti, angļu val.      1.a
      Zonberga     Aija       psihologs  
               Sociālais pedagogs