Par ieguldījumu skolēnu izglītošanā

Ir patiess prieks un lepnums par mūsu skolas skolotāju Arni Daukstu, kuru skolas kolektīvs izvirzīja balvai “Zelta pildspalva”. To tradicionāli pasniedz pedagogiem, lai izteiktu atzinību par radošu, inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu, kā arī par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā. Šajā gadā uz balvu “Zelta pildspalva” pretendēja 30 pedagogi. 12.septembrī balvas “Zelta pildspalva” komisijas sēdē tika nolemts piešķirt balvu 15 skolotājiem, kuru vidū ir arī mūsu lieliskais dabaszinību, bioloģijas un sporta skolotājs, No sirds apsveicam!