Mūsu iespēja, mūsu rīcība

Latvijas Veselības nedēļas ietvaros Rīgas 69.vidusskolā notiek dažādas aktivitātes, kas veicina ne tikai veselīgu dzīves veidu, bet arī saudzīgu attieksmi pret vidi. Šajā nedēļā skolēni un skolas darbinieki, nākot uz skolu, piefiksē un reģistrē soļu skaitu, bet rīt, 28.maijā, atkārtoti piedalīsies zibakcijā “Uz skolu videi draudzīgi!”. Un tās nav vienīgās aktivitātes, kas raksturo mūs kā Ekoskolu. Skolas Ekopadomes apkopotajā prezentācijā varat iepazīties ar videi draudzīgām aktivitātēm skolā, kas bija iekļautas šī mācību gada Vides kodeksā. Paldies visiem, kas tajā iesaistījās, paužot savu videi draudzīgo attieksmi!