Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi

Ar aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem varat iepazīties interneta vietnē www.visc.gov.lv

Valsts pārbaudījumu norises kārtība skatāma šeit

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem skatāma šeit

Valsts pārbaudes darbu grafiks: vpd_grafiks_2019