Mācāmies, lai būtu droši

Mācīties izprast dažādos dokumentos noteikto normu ievērošanas nepieciešamību, prast atrast informāciju par pareizas uzvedības normām drošības jautājumos – tās bija svarīgākās tēmas klases stundās, uzsākot jauno mācību gadu. Lai apzinātos personisko atbildību savas drošības un veselības saglabāšanā un varētu justies droši dažādās ārkārtas situācijās, pirmajās skolas dienās skolēni iepazinās ar grozījumiem skolas iekšējās kārtības noteikumos, kā arī atkārtoja ugunsdrošības, elektrodrošības un ceļu satiksmes noteikumus. Mācāmies, lai būtu droši un pasargāti!