Jauniešu klubs

Jauniešu kluba vadītāja Ija Grosmane

Jauniešu klubs ir Rīgas 69.vidusskolas jauniešu grupa, kurā sapulcējušies aktīvākie skolēni no 5. – 9. klasei, lai ar savām iniciatīvām un atbalstu sekmētu skolas sabiedriskās dzīves un vides attīstīšanos un uzlabošanu, kā arī veicinātu skolēnu savstarpējo sadarbošanos mācību procesā un ārpusstundu darbā. Jaunieši aktīvi atbalsta Skolēnu padomes un Ekopadomes darbību,  iesaistoties dažādos skolas pasākumos.