Ekoskolas rīcības plāns

Ekoskolas mērķi

  • Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam.
  • Pēc iespējas 1) samazināt-> 2) atkārtoti izmantot -> 3) pārstrādāt/šķirot skolas radītos atkritumus.
  • Nostiprināt skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā.
  • Veikt pasākumus, lai Ekoskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu.

Izglītības iestādes mērķi:

  • Popularizēt skolā un sabiedrībā patēriņa un dzīvesveida izvēles iespējas, rosinot mainīt attieksmi un rīcību, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam, organizējot praktiskas nodarbības, pasākumus, pozitīvās pieredzes stundas, izglītojošas akcijas un kampaņas.

Samazināt 2018./2019.m.g. Rīgas 69.vidusskolā atkritumos nonākušās pārtikas apjomu par 20%.

R69VSK_rīcības plāns18_19_mg