“Dzīves eksāmens”

Šodien, 10.jūnijā, kad 12. klasei visi eksāmeni tikpat kā nokārtoti, mūsu divpadsmitos skolā gaidīja pārsteigums – grūtākais no visiem pārbaudījumiem – “Dzīves eksāmens”. Skolotāji bija sarūpējuši jauniešiem dažādus pārbaudījumus, kas apliecināja viņu gatavību lielajai dzīvei. Vēl viens neliels brīdis pabūt kopā, pirms katrs dodas pretī jaunām virsotnēm. Skolēniem bija jāprot uzvilkt vienu kreklu visiem kopā, komandā sadarboties bez vārdiem, uzrādīt lasītprasmi, kas iemācīta sākumskolā, orientēties skolas telpās, pirms tās tiek atstātas. Puišiem vieglāk veicās ar kaklasaites sasiešanu un pavisam izcili ar pankūku cepšanu. Savukārt meitenes bija veiklas lāču bērna apģērbšanā. Un, ja arī kas nesanāca, nekas, jo priekšā ir lielā dzīves skola, kas dos vēl daudz jo daudz zināšanu un prasmju. Lai ikvienam no viņiem veicas!!!