Vides kodekss


Rīgas 69.vidusskolas Ekoskolas programmas gada tēma ir „Atkritumi” Mērķi: 1) Popularizēt skolā un sabiedrībā patēriņa un dzīvesveida izvēles iespējas, rosinot mainīt attieksmi un rīcību, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam, organizējot praktiskas nodarbības, pasākumus, pozitīvās pieredzes stundas, izglītojošas akcijas un kampaņas. 2) 2018./2019.m.g. samazināt Rīgas 69.vidusskolā atkritumos nonākušās pārtikas apjomu par…

Lasīt vairāk