Skolas īstenotās izglītības programmas


Skola īsteno 2 izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programmu (21011111); vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (31013011)   IP_akreditacijas lapas Vid_izglit_programmas_licence Licence_Rigas+69vidusskola_31013011_nom Skolas_akreditacijas_lapa

Lasīt vairāk