4.a izzina daudzveidīgo dabu pasaulē

Dabas muzejs ir lieliska vieta, lai skolēni dabaszinību stundās gūtās zināšanas nostiprinātu, veicot aizraujošus un izzinošus uzdevumus. Tāpēc 4.a klases skolēni devās uz Dabas muzeju, lai muzejpedagoģiskā nodarbībā, darbojoties grupās, papildinātu zināšanas par daudzveidīgo dabu pasaulē.