Skatuves runa

Pulciņa vadītāja Sandra Mieze

Skatuves runas pulciņā iesaistījušies skolēni no 5. – 9. klasei, kuri, kopjot skolas tradīcijas, vienlaikus attīsta un pilnveido sevi kā radošu personību, iemācās saprast un novērtēt savu un skolasbiedru vienreizīgumu un līdzību. Uzstājoties publikas priekšā, skolēni sevi vispusīgi attīsta un realizē pašapliecināšanās vajadzību. Nodarbībās skolēniem ir iespēja apgūt pareizu elpošanu, attīstīt dikciju, balss skanējumu, pareizi izmantot žestu valodu, loģisko domāšanu, koncentrēšanās spēju, emocionalitāti, prasmi noturēt lielas auditorijas interesi un izveidot skatuves runas priekšnesumu.

            Skatuves runas pulciņa dalībnieki sevi apliecina dažādu skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā – Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajos svinīgajos pasākumos, Ziemassvētku pasākumu organizēšanā, Mātes dienai veltītajos koncertos un citur.