Palīdzam radīt savu veiksmes stāstu


Kopš 2017./2018.m.g. Rīgas 69.vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  Sniedzot individuālas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kā arī piedāvājot psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas, palīdzam skolēniem radīt savu veiksmes…

Lasīt vairāk

ESF projekts “”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)


Kopš 2017./2018.m.g. 2.semestra skola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un…

Lasīt vairāk