Dalāmies pieredzē forumā “Izglītība izaugsmei 2019”


12.jūnijā N.Draudziņas vidusskolā norisinājās forums “Izglītība izaugsmei 2019”, kurā  bija iespēja uzklausīt skolu iegūto pieredzi, kopā mācoties dažādos RIIMC finansētos projektos, iepazīt pedagogu labās prakses piemērus – pieredzes stāstus, piedalīties praktiskajās darbnīcās, kā arī dzirdēt  iedvesmojošus lektorus. Lepojamies, ka šajā forumā piedalījās arī Rīgas 69.vidusskola, piedāvājot pedagogiem meistarklasē “Šeit un…

Lasīt vairāk

Pedagogi ciemojas pie kolēģiem Mārupē


25.martā Rīgas 69.vidusskolas pedagogi projekta “Atgriezeniskā saite – instruments profesionālai izaugsmei” ietvaros ciemojās Mārupes vidusskolā, lai turpinātu gūt pieredzi metodiskā darba sistēmas pilnveidē un izprastu vērtēšanas pieejas maiņas nozīmību efektīvā, kompetencēs balstītā mācību procesa ieviešanā. Paldies skolas direktores vietniecēm izglītības jomā Sanitai Zvejai un Andželai Sokolovai par iespēju piedalīties atklātajās stundās…

Lasīt vairāk

Uz Ventspili pēc jaunām gudrībām


Aizvadītā gada oktobra mēnesī Rīgas 69.vidusskola piedalījās RIIMC organizētā projektu konkursā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” un guva iespēju realizēt projektu “Atgriezeniskā saite – instruments profesionālai izaugsmei” . Tā mērķis – veidot kompetenču pieejā un praksē balstītu metodiskā darba sistēmu skolā un atbalsta sistēmu pedagogiem. Projekta ietvaros jau notikušas vairākas…

Lasīt vairāk

Jauns gads, jauni izaicinājumi


Kad aizvadīti visi svētki, laiks ķerties atkal pie darbiem. Kamēr skolēni vēl bauda ziemas brīvlaiku, skolotāji sēžas skolas solos, lai papildinātu zināšanas par atgriezeniskās saites veidiem un paņēmieniem RIIMC projekta “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanā” ietvaros un skolas metodiskā darba tēmas “Efektīva mācību stunda” realizācijā. Paldies lektorei – Mārupes vidusskolas…

Lasīt vairāk