Telpu noma

Sporta zāles noslogojuma grafiks sastādīts, pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu Nr.5456  Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem.” (Grozījumi 17.08.2017.) 

TELPU NOMAS GRAFIKS PAŠLAIK IR SASKAŅOJUMĀ

Kārtību, kādā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un padotībā esošās iestādes nodod lietošanā (iznomā) to lietošanā un apsaimniekošanā nodoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu skatīt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapā: http://www.iksd.riga.lv/public/31704.html

Dokumenti, kas jāņem vērā, slēdzot līgumu:

  1. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība.