Skolas padome

 

Skolas_padomes_reglaments

Vecaku_Padomes_reglaments

 

Skolas padomes sastāvs:

                       Andris Liepiņš – Skolas padomes priekšsēdētājs

Vecāku padomes sastāvs: 

                  Rihards Rullis – Vecāku padomes priekšsēdētājs