Noteikumi sporta un atpūtas laukuma izmantošanai

Rīgas 69.vidusskolas sporta un atpūtas laukuma iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem skolas darbiniekiem, izglītojamiem un sporta laukuma apmeklētājiem. Tie nosaka Laukuma darba organizāciju, darba laiku, darbinieku, izglītojamo un apmeklētāju peinākumus un atbildību.

Noteikumi sporta un atpūtas laukuma izmantošana