Skolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem


Iekšējās_kārtības_noteikumi_skolēniem

Lasīt vairāk

R69vsk izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība


Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Lasīt vairāk

Noteikumi sporta un atpūtas laukuma izmantošanai


Rīgas 69.vidusskolas sporta un atpūtas laukuma iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem skolas darbiniekiem, izglītojamiem un sporta laukuma apmeklētājiem. Tie nosaka Laukuma darba organizāciju, darba laiku, darbinieku, izglītojamo un apmeklētāju peinākumus un atbildību. Noteikumi sporta un atpūtas laukuma izmantošana

Lasīt vairāk

Kārtība darbam ar izglītojamo kavējumiem


Kārtība darbam ar izglītojamo kavējumiem Rīgas nosaka, kā Rīgas 69.vidusskolā tiek veikta kavējumu pieteikšana, reģistrēšana, attaisnošana, kā arī preventīvais darbs kavējumu novēršanai. Kārtība darbam ar izglītojamo kavējumiem

Lasīt vairāk

Par nepiederošu personu uzturēšanos skolā


Kārtība kādā skolā uzturas nepiederošanas personas   

Lasīt vairāk

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu nolikums


Nolikums

Lasīt vairāk

Skolas nolikums


Skolas nolikums

Lasīt vairāk

Audzināšanas darba programma


Audzināšanas darba programma 2017./2018. mācību gads

Lasīt vairāk

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2015


Rigas_69_vsk_Pašvērtējuma_ziņojums_2015

Lasīt vairāk