Vides kodekss

Rīgas 69.vidusskolas Ekoskolas programmas gada tēma ir „Atkritumi”

Mērķi:

1) Popularizēt skolā un sabiedrībā patēriņa un dzīvesveida izvēles iespējas, rosinot mainīt attieksmi un rīcību, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam, organizējot praktiskas nodarbības, pasākumus, pozitīvās pieredzes stundas, izglītojošas akcijas un kampaņas.

2) 2018./2019.m.g. samazināt Rīgas 69.vidusskolā atkritumos nonākušās pārtikas apjomu par 20%.

Vides kodekss iekļauj  Ekoskolas mērķus, izceļ un atgādina tās  rīcības un katra vajadzīgo ieguldījumu, ar kuru skola apņemas samazināt radīto ietekmi uz vidi.